President of the Republic of Abkhazia

 

Фото

Праздник урожая "Лыхнашта"
09.10.2017
 
 
 
 
© 2015 Administration of the President of the Republic of Abkhazia, Sukhum, Naberezhnaya Makhadjirov, 32, phone.: +7 840 226 46 31, fax: +7 840 226 46 31
mail: info@presidentofabkhazia.org