Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа

19.09.2018

Цәыббрамза 19 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩ изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Аусҧҟаҟны, ҷыдала, иҳәоуп:  

«Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҧыза-министр ихаҭыҧуаҩыс даҭазааит Қьецба Асҭамыр Шамил-иҧа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org