Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҧсны Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Агәабзиарахьчара аминистр изы Аусҧҟа

08.05.2018

Лаҵарамза 8 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Агәабзиарахьчара аминистр изы Аусҧҟа. 

Аусҧҟаҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Аҧсны Аҳәынҭқарра Агәабзиарахьчара аминистрс даҭазааит Ҵахнакиа Ҭамаз Мурман-иҧа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org