Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ҭаҭарсҭан Ахада Русҭам Минниханов усуратә визитла Аҧсны даҭаауеит

30.09.2015

Ҳазҭоу ашықәс жьҭаара 1 азы Ҭаҭарсҭан Ахада Русҭам Минниханов усуратә визитла Аҧсны даҭаараны дыҟоуп.

Русҭам Минниханов дырҧылоит Аҧсны Ахада, атәыла анапхгара.

Аиҿцәажәараан иазҧхьагәаҭоуп атәылақәа рыбжьара ҩ-ганктәи аусеицура иазку иактуалтәу азҵаарақәа рылацәажәара.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org