Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

АА Ахада Иадминистрациа Амассатә информациа ахархәагақәа реимадаразы аусбарҭа аиҳабы изы Адҵа

14.06.2022

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Ахада инапы аҵаиҩит Иадминистрациа Амассатә информациа ахархәагақәа реимадаразы аусбарҭа аиҳабы изы Адҵа

«Даҭазааит Манаргиа Алхас Гьаргь-иԥа Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Иадминистрациа Амассатә информациа ахархәагақәа реимадаразы аусбарҭа аиҳабы имаҵураҟны, - аҳәоит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада рашәарамза 13 рзы изҵаиҩыз Адҵа.

Иахьа Алхас Кәыҵниа Администрациа Ахада аколлектив Аусбарҭа аиҳаб ҿыц дыдирдырит.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org