Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩы изы Аусҧҟа

22.07.2020

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа инапы аҵаиҩит Инаҧшьба Гәырам Семион-иҧа Аҧсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩыс иаҭаразы Аусҧҟа.

Аусҧҟа аҟны иҳәоуп:

«Аҧсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩыс даҭазааит Инаҧшьба Гәырам Семион-иҧа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org