Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада ауааҧсыра короновирус рацәыхьчара иазку хазы игоу ауснагӡатәқәа аҧхьаҟа рхархәаразы Адҵа инапы аҵаиҩит

14.05.2020

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа лаҵарамза 14 рзы инапы аҵаиҩит “Ауааҧсыра короновирустә ҿкы  COVID-19 рацәыхьчара иазку хазы игоу ауснагӡатәқәа аҧхьаҟа рхархәаразы” Адҵа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org