Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Пицунда ақ. администрациа Ахада инапынҵақәа назыгӡо изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит

19.12.2019

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Пицунда ақ. администрациа Ахада инапынҵақәа назыгӡо изы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Аусҧҟа атекст аҟны иҳәоуп:

«Аҧсны Аҳәынҭқарра административтә-дгьылҵакыратә акақәа рыҟны напхгаразы» Аҧсны Аҳәынҭқарра Азакәан ахәҭаҷ 24 инақәыршәаны, Пицунда ақ. администрациа ахада инапынҵақәа рынагӡаразы даҭаазааит Шамба Алхас Валико-иҧа».  


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org