Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада ҭагалан ныҳәа «Лыхнашҭа» даҭааит

12.10.2019

Ахада ҭагалан ныҳәа «Лыхнашҭа» даҭааит

Жьҭаармза 12 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Лыхны ақыҭан ҭагалан ныҳәа «Лыхнашҭа» даҭааит. 

Аҽаҩра ныҳәа иалахәын Гәдоуҭа араион ақыҭақәа 20. Аныҳәа аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧысит аҽырҩра-спорттә еицлабрақәа, амилаҭтә хәмаррақәа, иара убас  ахыци ахәымпали рыла ахысрақәа.
3 (1).JPG2 (1).JPG2 (2).JPG


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org