Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҟәа ақ. Амҳаџьырцәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит

22.05.2019

Ахада Аҟәа ақ. Амҳаџьырцәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҟәа ақ. Амҳаџьырцәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит

Ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын Аҧыза-министр Валери Бганба, Аиҳабыра, аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рколлективқәа, ауаажәларра рхаҭарнакцәа, ашколхәыҷқәа.   

2.jpg 

3.jpgАҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҟәа ақ. Амҳаџьырцәа рбаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит.

Ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын Аҧыза-министр Валери Бганба, Аиҳабыра, аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рколлективқәа, ауаажәларра рхаҭарнакцәа, ашколхәыҷқәа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org