Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

РАУЛЬ ҲАЏЬЫМБА МШАҦНЫҲӘАЗТӘИ АНЦӘАМАҴЗУРА ДАЛАХӘЫНМшаҧымза 16 ауха Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Ицқьаӡоу Анцәа Иан илызку Ажәабжь бзиа ахьӡ зху Аҟәатәи акафедратә ныхабааҟны имҩаҧысуаз Мшаҧныҳәазтәи анцәамаҵзура далахәын.

IMG_6854.JPG

  

IMG_6899.JPGВозврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org