Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Ареспублика даҭаауеит

17.09.2015

2015 шықәса цәыббра 19-20 рзы Ахада Рауль Ҳаџьымба официалтә визитла Алада Уаҧстәыла Ареспублика даҭаауеит.

Ахада Алада Уаҧстәыла Ареспублика ашьақәгылара 25 шықәсахыҵра азгәаҭара иазку аусмҩаҧгатәқәа дрылахәхоит.

Имҩаҧысрнаы иҟоуп Рауль Ҳаџьымбеи Алада Уаҧстәыла Ареспублика Ахадеи реиҧылара.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org