Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада ауааҧсыра короновирус рацәыхьчара иазку хазы игоу ауснагӡатәқәа аҧхьаҟа рхархәаразы Адҵа инапы аҵаиҩит

14.05.2020


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org