Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Иусҧҟақәеи идҵақәеи

17.07.2017 Аусԥҟа «Ҳашба А.М. «Ахьӡ-Аԥша» аорден ахԥатәи аҩаӡара ланашьаразы»

26.06.2017 Аусҧҟа «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз ажурналист» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы рыхҵаразы

26.06.2017 Аусҧҟа «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҽаҧсазтәыз акультура аусзуҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы рыхҵаразы

15.06.2017 Аусҧҟа «Ачыгәба Ҭ.А. «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҿаҧсазтәыз аҭҵаарадырра аусзуҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы лыхҵаразы»

15.06.2017 Аусҧҟа «Дбар С.А. «Аҧсны Аҳәынҭқарра зҿаҧсазтәыз аҭҵаарадырра аусзуҩы» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы лыхҵаразы»

09.03.2017 Аусԥҟа «Кулов А.Ц. «Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз артист» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵаразы»

27.02.2017 Аусԥҟа «Шариа В.В. «Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз ажурналист» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵаразы»

27.02.2017 Аусԥҟа «Ҵәыџьба Ш.К. «Ахьӡ-Аԥша» аорден III аҩаӡара ианашьаразы»

27.02.2017 Аусԥҟа «Хынҭәба Хь.П. «Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз артист» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵаразы»

27.02.2017 Аусԥҟа «Ԥарулуа А.Шь. «Аԥсны Аҳәынҭқарра зҽаԥсазтәыз артист» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵаразы»


Новости 11 - 20 из 24
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT