Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада «Азхаҵара аныҳәа» захьӡу афотосахьақәа рцәыргақәҵа даҭааит

26.08.2018

Ахада «Азхаҵара аныҳәа» захьӡу афотосахьақәа рцәыргақәҵа даҭааит

Нанҳәамза 26 рзы аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра азхаҵара 10 шықәса ахыҵра иазкыз «Азхаҵара аныҳәа» захьӡу Ибрагим Ҷкадуеи Владимир Попови рфотосахьақәа рцәыргақәҵа даҭааит.
3.jpg

1.jpg


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org