Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада раионцыҧхьаӡаҟнытә Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра азхаҵара 10 шықәса ахыҵра ианамаданы апавилионқәа раартра даҭааит

26.08.2018

Ахада раионцыҧхьаӡаҟнытә Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра азхаҵара 10 шықәса ахыҵра ианамаданы апавилионқәа раартра даҭааит

Нанҳәамза 26 рзы аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахьыҧшымра азхаҵара 10 шықәса ахыҵра ианамаданы раионцыҧхьаӡаҟнытә апавилионқәа раартра даҭааит.

7.jpg   


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org