Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Рауль Ҳаџьымбеи Мураҭ Кумпилови Урыстәылатәи абжьаҟазаҩцәа рбаҟеи Идырым асолдаҭ ибаҟеи рымҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын

21.07.2018

  Рауль Ҳаџьымбеи Мураҭ Кумпилови Урыстәылатәи абжьаҟазаҩцәа рбаҟеи Идырым асолдаҭ ибаҟеи рымҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын

Ҧхынгәымза 21 рзы Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымбеи Адыгеиа Ареспублика Ахада Мураҭ Кумпилови  1994 шықәса инаркны 2008 шықәсанӡа Аҧсны Аҳәынҭқарраҟны абжьаҟазаратә миссиа назыгӡоз Урыстәылатәи абжьаҟазаҩцәа рбаҟеи 7-тәи Краснодартәи абираҟҟаҧшьтә арратә база 100-шықәса ахыҵра инамаданы Идырым асолдаҭ ибаҟеи рымҵан ашәҭшьҭаҵара ацеремониа иалахәын.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org