Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Ашьапылампыл асразы адунеи ачемпионат аартра аҽалархәразы Москва днеит

14.06.2018

Рашәарамза 14 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба  Москва имҩаҧысуа  Ашьапылампыл асразы адунеи ачемпионат аартра даҭааит.   


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org