Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Жәларбжьаратәи Фазиль Искандер икультура афестиваль аартра даҭааит

14.06.2018

Жәларбжьаратәи Фазиль Искандер икультура афестиваль аартра даҭааит

Рашәарамза 13 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Фазиль Искандер ихьӡ зху Аурыс ҳәынҭқарратә адрама атеатр аҟны имҩаҧысыз IV Жәларбжьаратәи Фазиль Искандер икультура афестиваль "Ауаҩы игыларҭа” официалла аартра даҭааит.  


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org