Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада ацқьа Апостол Симон Канатәи Игәалашәара Амш иазку Анцәамаҵзура даҭааит

23.05.2018

Ахада ацқьа Апостол Симон Канатәи Игәалашәара Амш иазку Анцәамаҵзура даҭааит

A65A2332.JPGЛаҵарамза 23 рзы, ацқьа Апостол Симон Канатәи Игәалашәара Амш аҽны Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Афон ҿыц Симон Канатәи иныхабааҟны имҩаҧгаз аныҳәатә нцәамаҵзура далахәын.
Анцәамаҵзура иара убас иалахәын Ахада ихаҭыҧуаҩ Витали Габниа, Аҧыза-министр Геннади Гагәлиа, Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Беслан Барцыц.
A65A2476.JPG


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org