Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы изы Аусҧҟа

21.05.2018

Лаҵарамза 21 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩы изы Аусҧҟа.


Аусҧҟа атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:   

«Даҭазааит Аҳәынҭқарратә бызшәатә политиказы Аҧсны аҳәынҭқарратә еилакы ахантәаҩыс Хагәышь Баҭал Антипа-иҧа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org