Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Нестор Лакоба 125-шықәса ихыҵра иазку ацәыргақәҵа даҭааит

15.05.2018

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Нестор Лакоба 125-шықәса ихыҵра иазку ацәыргақәҵа даҭааит

Лаҵарамза 15 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧснытәи аҳәынҭқарратә музеи аҟны Нестор Лакоба 125-шықәса ихыҵра иазкны иаартыз ацәыргақәҵа даҭааит.

3.JPG

2.JPG


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org