Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩы изы Аусҧҟа

02.05.2018

Лаҵарамза 2 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩы изы Аусҧҟа.


Аусҧҟа атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:   

««Даҭазааит Аҧсны аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы ахантәаҩыс Ҵнариа Беслан Константин-иҧа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org