Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аҧсны Ахада Александр Чачба (Шервашиӡе) иусумҭақәа рцәыргақәҵа аартра даҭааит

13.12.2017

Аҧсны Ахада Александр Чачба (Шервашиӡе) иусумҭақәа рцәыргақәҵа аартра даҭааит

  Ҧхынҷкәынмза 13 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба раҧхьатәи аҧсуа профессионалтә сахьаҭыхҩы Александр Чачба (Шервашиӡе) иусумҭақәа рцәыргақәҵа аартра даҭааит Аҧсны Аҳәынҭқарра Асахьаҭыхҩцәа реидгыла Ацәыргақәҵатә зал хадаҟны.   


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org
АСАИТ АУС АДУЛАРА - AIT