Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Владислав Арӡынба ибаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит

30.09.2017

Ахада Владислав Арӡынба ибаҟа амҵан ашәҭқәа шьҭеиҵеит

Цәыббрамза 30, Аиааира Ду амш аҽны, Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба далахәын Аҧсны Аҳәынҭқарра Актәи Ахада Владислав Григори-иҧа Арӡынба Ибаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара иазкыз ацеремониа.

IMG_7356-30-09-17-10-05.JPG


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org