Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Владислав Арӡынба ибаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара иазкыз аусмҩаҧгатә далахәын

26.08.2017

Нанҳәамза 26 рзы, Аҧсны Аҳәынҭқарра ахьыҧшымра азхаҵара Амш аҽны Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Актәи Ахада Владислав Арӡынба ибаҟа амҵан ашәҭшьҭаҵара иазкыз аусмҩаҧгатә далахәын.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org