Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Шьалуа Гыцба ианашьоуп “Ахьӡ-аҧша” аорден II аҩаӡара

01.04.2016

Аҧсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Иусҧҟала Шьалуа Ҷыф-иҧа Гыцба атеатртә ҟазараҟны илагаламҭа ду азы ианашьоуп “Ахьӡ-аҧша” аорден II аҩаӡара


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org