Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Иаҵаҩуп “Агәымшәаразы” амедал анашьаразы Аусҧҟа

31.03.2016

Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит “Агәымшәаразы” амедал анашьаразы Аусҧҟа.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org