Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧсны Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла 85 -шықәсахыҵра иазкыз ацәыргақәҵа даҭааит

13.02.2019

Ахада Аҧсны Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла 85 -шықәсахыҵра иазкыз ацәыргақәҵа даҭааит

Жәабранмза 13 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада  Рауль Ҳаџьымба ацәыргақәҵатә зал хадаҟны имҩаҧысыз Аҧсны Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла 85 -шықәсахыҵра иазкыз ацәыргақәҵа аартра даҭааит. 66.jpg
77.jpg 
88.jpg 


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org