Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада инапы аҵаиҩитАхада инапы аҵаиҩит Ахада инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ақыҭанхамҩа аминистр изы Аусҧҟа

30.12.2018

Ҧхынҷкәынмза 29 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба инапы аҵаиҩит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ақыҭанхамҩа аминистр изы Аусҧҟа.

Аусҧҟа атекст аҟны, ҷыдала, иҳәоуп:

«Даҭазааит Аҧсны Аҳәынҭқарра Ақыҭанхамҩа аминистрс Какалиа Амиран Гьаргь-иҧа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org